İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE KATILIM FORMU

ORGANİZASYON

Spina Bifida’nın önlenmesi ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması amacıyla Türkiye Spina Bifida Derneği yararına İzmir Alaybey Lions Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan yarışmadır. Yarışmanın konusu “Geri Dönüşümlü Malzemeden İzmir Hediyelikleri Tasarımı”dır.

KATILIM KOŞULLARI

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Katılımcılar en fazla 2 adet tasarımla yarışmaya katılabilirler.

YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLERİ

Spina Bifida’nın önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması,

Geri dönüşüm maddeleri konusunda farkındalık yaratılması,

İzmir ile ilgili farklı bir tanıtım materyali oluşturulması,

Yaratıcılık konusunda genç tasarımcıların teşvik edilmesi,

Spina Bifida Derneği için bir üretim ve maddi kazanım materyali oluşturulmasına katkı sağlamak.

TEKNİK ŞARTLAR

1.Yarışmaya katılacak eserlerde ana malzeme geri dönüşüm malzemesi olacaktır. Bunun dışında yardımcı malzemeler kullanılabilir.

2.Yarışmacı tasarladığı eserle ilgili teknik bilgiyi, üretim sürecini, kullandığı malzemelerle ilgili dokümanı sunmak zorundadır. Yarışmacı tasarım ve üretim aşamasını fotoğraflayarak ya da taslak çizimlerle sunmalıdır.

3.Yarışmaya katılacak eserlerin sürdürülebilir (seri) üretime uygun, kolay taşınıp sergilenebilir olması gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1.Yarışmaya katılacak tasarımlar 15 Mayıs 2017 günü mesai saati bitimine kadar “1642 Sokak No:12 35530 Bayraklı/ İZMİR” adresindeki Bayraklı Lions Evine teslim edilecektir. Son teslim tarihini takip eden hafta içerisinde jüri değerlendirmeleri yapılacaktır.

2.Yarışma ile ilgili şartlar ve gelişmeler http://izmiralaybeylionsclub.com adresinden ilan edilecektir.

3.Eserlerin yarışma sekretaryasına ulaştırılması esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan yarışma yönetimi sorumlu olmayacaktır. Katılımcı eseri sağlam bir şekilde irtibat adresine ulaştırmakla yükümlüdür.

4.Katılımcılar ürünle beraber kimlik zarfı ve ürün bilgilendirme zarfını ve imzalanmış katılım beyanını da teslim etmelidirler. Kapalı olması gereken kimlik zarfında imzalanmış katılım beyanı ile kimlik bilgileri  (TC Kimlik No’su, kimlik ve adres bilgileri, telefonu e-posta adresi) eksiksiz olarak yazılacak; ayrıca ürün bilgilendirme zarfında da ürünle ilgili bilgiler (teknik bilgi, üretim sürecini gösteren proje, kullanılan malzemeler ile ilgili dokümanlar vs.) yer alacaktır. Her iki zarf da kapalı olacak ve belirlenecek rumuz ( başvuru sırasında verilen kayıt No gibi Örn: A15 ) zarfların üzerine yazılacaktır. Bu rumuz yarışmaya katılan eserin üzerine de yapıştırılacaktır.

5.Kayıt sırasında bildirilen iletişim bilgileri haberleşmede esas alınacaktır. İletişim adresindeki olası değişiklik vakit geçirilmeden yarışma sekretaryasına bildirilmelidir.

6.Yarışmaya katılan tüm çalışmalar yürütme dönemi boyunca yarışma ve sergileme katılımları nedeniyle başka bir yarışmaya katılabilmek vs. gibi nedenlerle iade edilemez, iade edilen tarihten önce teslim edilemez.

7.İzmir Alaybey Lions Kulübünün daha sonra belirteceği bir tarihte ödül töreni gerçekleştirilecek ve katılan tasarımlar sergilenecektir. Daha sonra ödül alan tasarımlar dışındaki tasarımlar sahiplerine teslim edilecektir.

ÖDÜLLER

1.Birinci gelen katılımcıya 1 (tam) Cumhuriyet altını

İkinci gelen katılımcıya ½ (yarım) altın

Üçüncü gelen katılımcıya ¼ (çeyrek) altın verilecektir.

2.Ödül töreninde sergilenmeye değer tasarımların sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

3.Yarışmaya hediyelik eşya üretimi yapan bir firma destekleyici olmak istediği takdirde destekleyici firma yetkilisi de jüride yer alacak ve yarışmada ayrıca jüri özel ödülü alacak olan bir tasarım seçilecektir. Bu konu ile ilgili gelişmeler http://izmiralaybeylionsclub.com  adresinden ilan edilecektir.

4.Dereceye giren tasarımların duyurulan şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa ödül geri alınır. Ödülü iptal olan eser sahibinin yerine diğer ödül sahibi geçirilemez. Dereceye değer eser bulunmazsa ödül verilmez.

5.Yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 1 yıl içinde yarışma sekreterliğinden alınmayan eserlere ilişkin yarışma idaresi sorumluluk kabul etmeyecektir.

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışma kuralı gereğince ödül alan eser yarışma idaresi tarafından bütün hakları ile alınmış sayılacağından yarışmaya katılacak olan kişinin tasarımın tamamına ilişkin tüm mülkiyet, tasarruf ve telif haklarının sahibi olması zorunludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde Türkiye Spina Bifida Derneği ile bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise, eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

Yarışmaya katılacak eser daha önce başka bir proje, sergi ya da yarışmada sunulmamış ve yayınlanmamış; özgün eserler olmalıdır.

Yarışmaya katılan eser sahibi yarışmada ödül kazanan eserine ilişkin mülkiyet ve tasarruf hakları da dâhil olmak üzere tüm mali ve fikri haklarını ödül dışında başka bir bedel veya karşılık talep etmeden süre kısıtlaması olmaksızın Türkiye Spina Bifida Derneği’ne devir etmiştir.

Türkiye Spina Bifida Derneği yarışmada kazanan eserle ilgili olarak her türlü üretme, işleme, çoğaltma, kopyalama, sesli-görüntülü ve elektronik ortamda yayınlama, üretime geçirdiği ürünleri satma, sergileme hakkına sahiptir. Söz konusu haklarını yer ve süre kısıtlaması olmaksızın üçüncü kişilere devretme hakkına da sahiptir.

Yarışma sonrası dereceye girecek finalistler,  verilecek ödüller dışında yarışma organizasyonu ve destekleyici firmalardan hiçbir talepte bulunamazlar.

Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Özgün olmadığı fark edilen eserler hangi süreçte olurlarsa olsun diskalifiye edilecek ödül kazanmış ise hakları iade alınacaktır. Yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı http://izmiralaybeylionsclub.com  sitesinde duyurulacaktır

Yarışmaya katılan eser sahibi şartnamede yazılı kuralları kabul ettiğini ve tüm şartları yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI YARIŞMACILARI İÇİN KATILIM BEYANI

İzmir Alaybey Lions Kulübü tarafından Türkiye Spina Bifida Derneği yararına düzenlenen Geri Dönüşümlü Malzemeden İzmir Hediyelikleri Tasarım Yarışmasına katılmak üzere sunduğum tasarımların kendime ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir bicimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, yarışmaya gönderdiğim tasarımların kendime ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sunulup, sergilenmediğini, tasarımın kendime ait ve tamamen özgün olduğunu, yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sahibi olduğum bütün fikri ve sınai haklarımdan peşinen feragat ettiğimi, eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklarımı, eserlerin münhasıran kullanım, çoğaltma, yayma ve kopyalama haklarını Türkiye Spina Bifida Derneği’ne devrettiğimi, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiğimi, beyanlarının gerçek olduğunu, , İzmir Alaybey Lions Kulübü tarafından ilan edilen yarışma koşulları ve yarışma aşamalarındaki hususlara belirtilen tarihlerde gecikmesiz şartsız ve koşulsuz uyacağımı, söz konusu beyanıma aykırı bir durumun tespiti halinde hak edeceğim ödülü, tarafıma yapılmış masrafları nakden ve defaten derhal geri ödeyeceğimi ve/veya uygulamaya koyacağı tüm müeyyideleri kabul edeceğimi,  yarışma koşulları ve aşamalarını, okuyarak anladığımı, şartnamede belirtilen tüm şartları ve fikri / sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul ve taahhüt ederim.

 

Tarih:

Katılımcının Ad ve Soyadı:

İmza:

KATILIM FORMU

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ